• kreativita
  • komunikace
  • učení

Dopis mému předkovi

časová dotace: 45 minut

V rámci mapování rodinné historie je vhodnou doplňkovou aktivitou psaní dopisů předkům či rodinným příslušníkům. Žáci si mohou vybrat, zda se bude jednat o někoho, kdo žije, či o již zemřelého příbuzného. Tato aktivita by měla navazovat na mapování rodinné historie.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení