Úvodní motivačně-informační blok

V úvodním bloku se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu pamětnického příběhu Luboše Jednorožce a jeho filmového ztvárnění. Součástí tohoto bloku je také představení metody orální historie a portálu Paměť národa. Studenti si zkusí sami vytvořit příběh metodou psaného storytellingu, který vychází z příběhu pamětníka, čímž trénují tvůrčí psaní a dovednost fabulace příběhu.

Historie a paměť

V tomto bloku se studenti zamýšlí nad tím, jak funguje paměť, kdo je to pamětník a jakou roli hrají vzpomínky pamětníků jako historický pramen. Pracují s koncepcí „velké“ historie ( tj. oficiálně tradované a přijímané, popř. historie kolektivní) a „malé“ historie (osobní, rodinné) zkouší zasadit individuální osudy pamětníka do širšího dějinného kontextu.

Tým hledá pamětníka

Tento blok je věnován analýze silných a slabých stránek, zájmů, zkušeností a preferencí jednotlivých studentů, teambuildingovým aktivitám a aktivitám na spolupráci a stmelení týmu. Na základě toho si studenti rozdělí role a úkoly ve skupině a vytvoří konkrétní plán jednotlivých kroků, z nichž tím prvním je nalezení pamětníka.

Příprava na vedení rozhovoru s pamětníkem

Jak se připravit na rozhovor s pamětníkem, na co se zaměřit, jaké pokládat otázky a jak reagovat v případě, že rozhovor z nejrůznějších důvodů vázne.

Technická příprava na natáčení

Blok věnovaný obsluze nahrávacích zařízení -(kamera, zvuk, světlo) a také základním pravidlům, kterými se řídí natáčení pamětníka. Studenti si za pomoci manuálů vše prakticky vyzkouší.

Natáčení pamětníka

V tomto bloku proběhne natáčení rozhovoru s pamětníkem, kterého si studenti vybrali, pravděpodobně u něj doma a/nebo na místech, která se vztahují k jeho životnímu příběhu.

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

V dalším bloku studenti analyzují nahrávku, kterou pořídili s pamětníkem po obsahové i technické stránce a sestavují z ní příběh. S pomocí videa, které je součástí bloku, se soustředí se na významné momenty z pamětníkova života, kladou si otázky, na které hledají odpovědi. Následuje webinář, který studentům umožní postup práce konzultovat s lektorem.

Webinář

Studenti se nejprve pomocí instruktážního videa seznámí s formátem webináře a porozumí tomu, jakým způsobem ho mohou využít pro svou další práci na zpracování pamětnického příběhu. Jsou schopni analyzovat překážky, s kterými se při tvorbě potýkají a naformulovat konkrétní otázky ke konzultaci s lektorem na webináři, který poté následuje.

Tvorba videoreportáže - postprodukce a dramaturgie

V tomto bloku se studenti věnují tvorbě výstupu, kterým je video o délce pěti minut, které ztvárňuje vybrané aspekty života pamětníka. při vlastní tvorbě bude studentům nápomocný videotutoriál Postprodukce a dramaturgie, které je blíže seznámí s tím, jaké výrazové prostředky jsou při zpracování videa k dispozici a jak jejich použití ovlivní výsledný filmový tvar.

Prezentace příběhu pamětníka

V tomto bloku studenti prezentují svůj hotový výstup v rámci třídy, školy, rodičům, pamětníkovi, veřejnosti. Forma prezentace je volitelná podle okolností, místa konání, publika atd. ale i ambicí studentů – lze ji pojmout komorně (tým studentů, rodiče, pamětník a jeho příbuzní), v rámci školní akce či třeba přičlenit k některé tématicky podobné akci pro širokou veřejnost (oslava v obci, výročí atp.).

cs_CZCzech