Východiska a motivace

Vyprávěj příběhy pro 3. – 4. ročník SŠ využívá vrstevnického učení, kdy obsah výukových lekcí do značné míry připravují starší studenti pro spolužáky z mladších ročníků. Pomůže jim s tím tento úvodní blok, a samozřejmě také vaše facilitace. V lekci se seznámíte se základy vrstevnického učení a zodpovíte si důležitou otázku: Jak motivovat.

Strategické plánování

Tato hodina pomůže studentům definovat role, které v projektu budou zastávat, a
jejich náplň. Budou přemýšlet, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Nastaví si
také rozhodovací procesy v týmu.

Týmová práce

Jednou z klíčových měkkých dovedností, kterou si studenti v projektu osvojí, je týmová spolupráce včetně schopnosti řešit pracovní konflikty. Tato část obsahuje aktivity, které studentům poskytnou praktické tipy a návody jak připravovat schůzky týmu tak, aby byly efektivní, předcházelo se konfliktům a zároveň obsahují návod, jak konflikty konstruktivně řešit.

Příprava na natáčení

Setkání s pamětníkem je jedinečný okamžik, na kterém záleží do velké míry
úspěch celého projektu. I když je dobré s pamětníkem absolvovat několik setkání,
někdy to není možné a žáci tak mají pouze jediný „pokus“. Proto je důležité se na
setkání náležitě připravit. Na druhou stranu je také důležité mladší žáky zbytečně
nestresovat. Aktivita „Před návštěvou pamětníka“ ukazuje, jak je možné žáky na setkání připravit.

Rozhovor s pamětníkem

Rozhovor s pamětníkem či pamětnicí bývá jedním ze zásadních okamžiků projektu. Tato část nabízí aktivity, které pomohou seniorním studentům reflektovat své vlastní zkušenosti s nahráváním a nabyté dovednosti zprostředkovat mladším spolužákům.

Práce s nahrávkou

Tato část nabízí aktivity, které pomohou seniorním studentům reflektovat své vlastní zkušenosti s analýzou nahrávek po obsahové i technické stránce tak, aby dokázali nabyté dovednosti zprostředkovat mladším spolužákům.

Příprava závěrečné prezentace

Zde nalezente několik aktivit, které mohou pomoci seniorním studentům vést mladší spolužáky k lepším výstupům, zpracováním pamětnického příběhu. Nikoliv jen po technické stránce, ale také obsahové.

Závěrečná prezentace

V tomto bloku studenti pomáhají mladším spolužákům prezentovat hotový výstup v rámci třídy, školy, rodičům, pamětníkovi, veřejnosti. Forma prezentace je volitelná podle okolností, místa konání, publika atd. ale i ambicí studentů – lze ji pojmout komorně (tým studentů, rodiče, pamětník a jeho příbuzní), v rámci školní akce či třeba přičlenit k některé tématicky podobné akci pro širokou veřejnost (oslava v obci, výročí atp.). Naleznete zde aktivity, které pomáhají mladším spolužákům překonat potíže typické pro první prezentace.

Reflexe

Často se říká, že chyba je prostředek na cestě k učení a růstu. Dodejme, že chyba (či úspěch) musí být reflektovaný. Tato část nabízí aktivity, které pomohou seniorním studentům i jejich mladším spolužákům v projektu reflektovat jeho průběh a uvědomit si vlastní posun či chyby.

cs_CZCzech