Uvedení do projektu, proč se zabývat vyprávěním pamětníků

V úvodním bloku seznámíte žáky s projektem, jeho cíli, průběhem. Jde o motivačně-informační blok.

Jaký je vztah mezi tzv. velkou (obecnou) a malou (osobní/rodinnou) historií?
Kdo je pamětník a proč je důležité uchovávat vzpomínky, „velké“ versus osobní dějiny?
Jaké byly významné momenty československých dějin ve 20. století?
Jak se dějiny promítly do rodinné historie žáků?
Jak si rozdělit role v týmu.

Historický kontext a reflexe rodinné historie

V tomto bloku ukážete žákům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s historií tzv. „velkou“, tj. tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou třeba v učebnicích dějepisu. Zatímco historie tzv. malá sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouta k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká bývá tohoto prosta.

Žáci se také zamýšlí nad tím, kdo je pamětník a proč je důležité znát osobní vyprávění těch, kteří prožili určitý časový úsek. Zároveň se seznamují s tím, jak funguje paměť a že každou vzpomínku je nutné zasadit do dějinného kontextu.

Paměť a role v týmu

V rámci projektu pracujeme s pamětí: pamětí jednotlivce, pamětí skupinovou, pamětí národa. Paměť je však velmi vrtkavá. Tato aktivita představí možnosti a omezení paměti. Žáci si uvědomí úskalí věrohodnosti pamětnického vyprávění a potřebu zasadit vzpomínku do souvislostí.

Zaměřit se v tomto bloku můžete také na aktivní rozdělení rolí v týmu pomocí připravené aktivity.

Příprava na rozhovor s pamětníkem

V bloku věnovaném přípravě na rozhovor s pamětníkem se žáci učí, jak položit otázku, na co se ptát a jakým způsobem, co je potřeba pro nahrávání připravit, jaké formuláře musí mít s sebou.

V práci s videem se učí, jaké obtížné situace mohou při natáčení pamětníka nastat a jak s nimi pracovat.

Technická příprava na natáčení

Před návštěvou pamětníka je potřeba se důkladně seznámit s technikou, kterou žáci při natáčení použijí, a se základními pravidly natáčení.

V tomto bloku pracujeme především s instruktážními videi a zkoušíme se žáky v praxi.

Natáčení pamětníka

V tomto bloku proběhne natáčení rozhovoru s pamětníkem, kterého si vaši žáci vybrali, pravděpodobně včetně návštěvy u něj doma.

Analýza nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné s žáky provést reflexi. Doporučujeme tuto reflexi zařadit na nejbližší možné setkání, dokud mají žáci zážitek čerstvě v paměti. Je vhodné nechat žákům dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů. Teprve poté je možné se s žáky zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání žáků, zda odpovědi žákům přinesly nový pohled na sledovanou událost/historický fenomén. Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

Návštěva archivu a příprava na ni

V tomto bloku se připravíte se svými žáky na návštěvu archivu, objednáte si v archivu, co byste k příběhu svého pamětníka potřebovali a v rámci aktivity si vyzkoušíte, jak se na bádání v archivu připravit.

Jak vyprávět příběh

V tomto bloku sestavují žáci z nahrávky, kterou pořídili s pamětníkem, příběh – soustředí se na významné momenty z pamětníkova života, kladou si otázky, na které hledají odpovědi. Součástí práce v bloku je instruktážní video a webinář, který žákům při jejich práci velmi pomůže.

Tvorba výstupu a webinář

V tomto bloku se žáci věnují tvorbě výstupu. Pro program Vyprávěj příběhy 89 je výstupem webová platforma Sutori, kterou mohou žáci vytvářet postupně a v týmu. Zároveň umožní rozdělit si práci v týmu a pracovat souběžně. Doporučujeme počítačovou učebnu.

Prezentace pamětnického příběhu

V tomto bloku, kdy je již výstup žákovského projektu hotov, se žáci pod vedením pedagoga zaměří na přípravu závěrečné prezentace, při které příběh představí spolužákům, rodičům, pamětníkovi a jeho příbuzným, škole, veřejnosti. Formu si volí sami na základě dosavadních zkušeností v místě a podílejí se na přípravě prezentace.

cs_CZCzech