• občanství
  • učení

Historie malá a velká

Aktivita si klade za cíl ukázat studentům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s tzv. historií „velkou“, tedy tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou např. v učebnicích dějepisu. Zatímco historie malá s sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouto k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká se snaží o neutrální pojetí.
Aktivita dále učí studenty přemýšlet o tom, jak vzniká velká historie, a motivuje je k tomu, aby pátrali, jaký vliv měly velké dějiny na jejich rodiny.
Aktivitu si můžete upravit podle svých potřeb a požadavků.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení