• iniciativa
  • komunikace
  • učení

Role v týmu

časová dotace: v krátké verzi 1 x 90 minut, lze 2 x 45 minut v rámci jednoho bloku

Tato aktivita nabízí žákům zažít projekt v malém. Žáci si vyzkouší různé role, které budou v projektu potřeba. Přemýšlí, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Aktivita je vhodná zejména pro podporu týmové spolupráce a plánování.

Na konci aktivity se skupina může dohodnout, kdo jaké práce v týmu bude vykonávat a kdo si vezme na starosti koordinaci jednotlivých typů činností. Případně to může být obsahem dalších schůzek.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení