• iniciativa
  • sociální dovednosti

Seznámení juniorních žáků s projektem

časová dotace: 15 minut
  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení