• komunikace
  • sociální dovednosti
  • učení

Tichá pošta

časová dotace: 20 minut

Žáci mohou očekávat, že natáčením pamětníků získají nezkreslený obraz historické události. Proto je dobré a vhodné v úvodních fázích projektu tato očekávání žáků korigovat a seznámit je s různými formami zkreslení, ke kterým dochází při vzpomínání nebo reprodukování pamětnického vyprávění. Tuto aktivitu lze vhodně kombinovat s aktivitou „Hrátky s pamětí“.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení