• kreativita
  • komunikace
  • sociální dovednosti

Tvorba scénáře

časová dotace: 90 minut
  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení