• iniciativa
  • kreativita
  • učení

Vedení rozhovoru – moje pravidla

Vedení rozhovoru s sebou možná přinese úskalí, která vás dopředu nemusí napadnout. Na 4. straně pracovního listu Vedení rozhovoru jsou některá z nich – jak se s nimi vypořádat ale budete muset vymyslet sami. A když vaše pravidlo nebude v praxi fungovat? Vymyslete na příště nějaké lepší!

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení