• digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Zhodnocení nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné provést se studenty
reflexi a nechat jim dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů.
Teprve poté je možné se se studenty zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho
vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání studentů, zda odpovědi
studentům přinesly nový pohled na sledovanou událost či historický fenomén.
Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné
odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení