Historik Vilém Prečan

Pamětník: Vilém Prečan
Autorka: Amálie Černohorská