• iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Odkud pochází můj rod

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, odkud pocházejí jejich předci a seznamují se blíže s rodinnou historií. Pomocí mapy České republiky a okolních států vizualizujeme, odkud předkové jednotlivých dětí pochází, což žákům umožní žákům širší pohled na rodinný příběh, lokální historii i hledisko migrace v českém kontexu i zajímavé srovnání s rodinami ostatních spolužáků.

Domácí příprava

Každému žákovi rozdáme malou mapku ČR a jako domácí práci zadáme, aby od rodičů zjistil a do mapky zakreslil, odkud pochází jeho předci.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení