Proti zdi

časová dotace: 10 minut

Aktivita vychází z metody Divadla utlačovaných (Divadlo fórum), která se zabývá řešením sociálních konfliktů a podporuje občanský aktivismus. Je určena pokročilejším žákům. Navazuje na aktivitu
Za jeden provaz II. Slouží k naladění žáků na setkání s pamětníkem, v jehož životním příběhu hrálo roli aktivní občanství, za které byl zpravidla režimem pronásledován a trestán.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení