• iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Rodový strom

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, kdo tvoří jejich rodinu, blíže se seznamují se svými předky, uvědomují si rodovou kontinuitu a historii. Při tvorbě rodového stromu je nezbytná pomoc rodičů žáků, proto je důležité je předem informovat a vysvětlit jim, co je cílem této aktivity.

Domácí příprava

Žákům rozdáme pracovní listy a jako domácí práci jim uložíme zjistit od rodičů a dalších příbuzných co nejvíce o vlastních předcích a tyto informace do pracovního listu vepsat.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení