• sociální dovednosti

Za jeden provaz

časová dotace: 5–10 minut

Jednoduché aktivity na rozehřátí a vzájemné naladění žáků ve skupině. Pro pokročilejší hráče. Dvě varianty (dle metodických listů).

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení