Než se do projektu pustíte

Ujasněte si svá očekávání

Zamyslete se dopředu nad tím, co od projektu jako učitel očekáváte. V čem se vaši žáci zlepší? Které obzory jim chcete rozšířit? Tento program je založen na vzájemné interakci žáků a pamětníků. Mimořádnost situace může znásobit emoce i vzdělávací účin v nejširším spektru žákovských kompetencí, nikoliv nutně jen historických znalostí.

Ověřte, že vy i vaši žáci mají na projekt čas

Snažíme se program koncipovat z hlediska času maximálně úsporně. Nicméně je dobré vědět, že celý program (od úvodu po vytvoření portrétu pamětníka) zabere min. 5 hodin času na straně žáka. Je dobré na to pamatovat hned na začátku, aby žáci nebyly zbytečně přetěžováni.

Nastavte spolupráci s rodičem

Projekt počítá s tím, že rodiče prvostupňovým dětem trochu pomohou – vytisknou pracovní listy, pomohou s přihlášením do systému. Domluvte se s nimi, zda na to mají kapacitu. Bude je čekat mnoho zvídavých otázek od jejich dětí – třeba na to, proč jim vybrali zrovna toto jméno, nebo budou potřebovat zjistit, kam sahají kořeny jejich rodiny. Určitě se vyplatí se s rodičem dopředu domluvit.

Kde najdete pomoc

Pokud se chcete na něco zeptat nás, můžete se obrátit na naši linku pomoci: vypravej@postbellum.cz.