• sociální dovednosti
  • učení

Paměť a vzpomínky

Aktivita slouží k uvědomění si fenoménu fungování epizodické paměti a vzpomínek obecně, propojuje zkušenost rozdílných vzpomínek studentů s metodou orální historie, která má své klady a zápory a slouží jako odrazový můstek k přípravě na natáčení pamětnického vyprávění.

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení