Jak se připravit na rozhovor s pamětníkem

Postupně se připravujete na rozhovor s někým s vaší rodiny nebo pamětníkem na telefonu. Chcete si vyzkoušet nanečisto, jaké otázky při rozhovoru fungují nebo jak rozpovídat nemluvu? A na co si naopak dát pozor? Níže najdete pracovní list, který by vám mohl pomoci.

Cíle

Připravíte se na to, jak se správně ptát a naslouchat, a naučíte se předcházet chybám při rozhovoru (jak technickým, tak při kladení otázek).

Na příště

Už máte hrubou představu o tom, jak povedete svůj rozhovor. Pomalu je čas se přihlásit na webinář, kde je možné konzultovat jeho zpracování po dramaturgické stránce. Udělejte to tady.

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Na co se ptát pamětníka

O svém pamětníkovi (nejspíš vašem rodiči nebo prarodiči) pravděpodobně už leccos víte. Zkuste zapátrat v paměti a sestavit si v bodech důležité události z jeho života. Pomůže vám pracovní list.

Pracovní list, který si můžete stáhnout, byl koncipován pro práci dvojic až trojic. Nejdřív měl každý z dvojice pracovat sám, a pak své odpovědi porovnávat se spolužákem. Pokud jste na projekt sami, příslušné pasáže přeskočte nebo poproste sourozence, rodiče atp., ať vám s jeho vyplněním pomohou.

 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Vedení rozhovoru – moje pravidla

Vedení rozhovoru s sebou možná přinese úskalí, která vás dopředu nemusí napadnout. Na 4. straně pracovního listu Vedení rozhovoru jsou některá z nich – jak se s nimi vypořádat ale budete muset vymyslet sami. A když vaše pravidlo nebude v praxi fungovat? Vymyslete na příště nějaké lepší!

Závěrem 2. kroku

Tak co, věděli jste o vašem příbuzném hodně, nebo se těšíte, že se toho ještě mnoho dozvíte? A z jakých zdrojů jste čerpali data z tzv. velkých dějin? Pracovní list s otázkami na pamětníka neztraťte, bude se vám hodit při natáčení. Můžete si ho vložit nebo nalepit do svého portfolia. V příštím díle si povíme něco o technice.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení