Harmonogram projektu

Pro lepší představu, jak program může vypadat v praxi, uvádíme vzorový harmonogram. Jedná se o nejúspornější možný harmonogram, v němž lze program realizovat. V této verzi zabere studentům 3. nebo 4. ročníku středních škol 25 vyučovacích hodin, jejich mladším spolužákům (tzv. juniorním žákům) zhruba polovinu.

Oranžově jsou označeny hodiny, na kterých jsou přítomni pouze starší (seniorní) žáci. Zeleně označujeme ty hodiny, kde jsou přítomny obě žákovské kategorie. Pokud je řádek označen slabou barvou, jedná se o nepovinnou, fakultativní hodinu, a do časového harmonogramu ji nezpočítáváme. Uvádíme ji ale proto, aby bylo jasné, do jaké fáze realizace programu je vhodné ji zařadit.