Přehled aktivit

Východiska a motivace

 • iniciativa
 • kreativita
 • sociální dovednosti

Úvodní hodina

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Studentský manuál: Moje motivace

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Memes

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace

Studentský manuál: Očekávání a obavy

časová dotace: 45 minut

Strategické plánování

 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Plánování projektu

časová dotace: 45 minut

Týmová práce

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Webinář: Vedení dokumentaristických týmů

časová dotace: 45 minut

Pusťte si videopozvánku na webinář Vedení dokumentaristických týmů, který studenty provede úskalími, které takové vedení obnáší. Na některá úskalí odpovíme už ve videu, jiná se studenty osobně rozebereme až na webináři. Termín webináře objednejte ve formuláři. Doba trvání webináře je 45 minut.

 • komunikace
 • sociální dovednosti

Studentský manuál: Řešení konfliktů

časová dotace: 45 minut
 • sociální dovednosti
 • učení

Práce s chybou

časová dotace: 30 minut

Příprava na natáčení

 • iniciativa
 • sociální dovednosti

Seznámení juniorních žáků s projektem

časová dotace: 15 minut
 • místní identita
 • sociální dovednosti

Hledání pamětníka

 • místní identita
 • občanství
 • učení

Historický kontext

Práce s nahrávkou

 • učení

Analýza nahrávky

 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Tvorba scénáře

časová dotace: 90 minut
 • digi
 • kreativita
 • komunikace

Tvorba výstupu

časová dotace: 45 minut

Příprava závěrečné prezentace

 • iniciativa
 • komunikace

Produkce závěrečné prezentace

časová dotace: 45 minut
 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Příprava příspěvků na závěrečnou prezentaci

časová dotace: 90 minut

Závěrečná prezentace

 • iniciativa

Organizace závěrečné prezentace

časová dotace: 45 minut
 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná prezentace

časová dotace: 45 minut

Reflexe

 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná evaluace

časová dotace: 45 minut