Přehled aktivit

Východiska a motivace

 • iniciativa
 • kreativita
 • sociální dovednosti

Úvodní hodina

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Studentský manuál: Moje motivace

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Memes

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace

Studentský manuál: Očekávání a obavy

časová dotace: 45 minut

Strategické plánování

 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Plánování projektu

časová dotace: 45 minut

Týmová práce

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Studentský manuál: Příprava schůzky

časová dotace: 45 minut
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Studentský manuál: Řešení konfliktů

časová dotace: 45 minut
 • sociální dovednosti
 • učení

Práce s chybou

časová dotace: 30 minut

Příprava na natáčení

 • iniciativa
 • sociální dovednosti

Seznámení juniorních žáků s projektem

časová dotace: 15 minut
 • místní identita
 • sociální dovednosti

Hledání pamětníka

 • místní identita
 • občanství
 • učení

Historický kontext

Práce s nahrávkou

 • učení

Analýza nahrávky

 • kreativita
 • komunikace
 • učení

Jak vyprávět příběh

 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Tvorba scénáře

časová dotace: 90 minut
 • digi
 • kreativita
 • komunikace

Tvorba výstupu

časová dotace: 45 minut

Závěrečná prezentace

 • iniciativa

Organizace závěrečné prezentace

časová dotace: 45 minut
 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná prezentace

časová dotace: 45 minut

Reflexe

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Závěrečná evaluace s juniorními žáky

časová dotace: 45 minut
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná evaluace

časová dotace: 45 minut