Projektem krok za krokem

Program Vyprávěj příběhy pro 3. – 4. ročník SŠ se od předchozích programů značně liší – počítá totiž s principem vrstevnického učení, kdy starší, seniorní žáci (3. a 4. ročníků SŠ) provázejí natáčením a zpracováním vzpomínek pamětníka své mladší, juniorní spolužáky. Vedením mladších spolužáků (z 1. a 2. ročníků) rozvíjejí nejen kompetence pro natáčení a zpracovávání rozhovoru, ale také svůj “leadership”, organizační dovednosti, kompetenci k učení a mnohé další.

Co vše je potřeba zařídit, než se s žáky pustíte do projektu:

1. Zúčastněte se úvodního školení

Projekt se vám líbí a chcete se na něj důkladně připravit? Před ostrým startem, vždy v září a v lednu, pořádáme školení, kde vás naučíme vše, co ke zdárnému zvládnutí projektu potřebujete. Také tam zodpovíme všechny vaše otázky.

Více informací o školení a objednávkový formulář

2. Získejte skupinu seniorních žáků, kteří se do projektu zapojí

Ideálními adepty jsou žáci, který projektem Vyprávěj (případně Příběhy našich sousedů nebo jiným projektem pracujícím s pamětníky) prošli v minulosti, a mají s natáčením vzpomínek nějakou zkušenost. Ideální je, když se vám podaří na škole vytvořit kontinuální “školní Paměť národa”, školní instituci, ve které žáci přirozeně dorůstají do seniorní role a přejímají za instituci odpovědnost. 

3. Získejte do projektu skupinu juniorních žáků

 Ideální je, když se do propagace projektu mezi juniorními žáky zapojí již zformovaný tým těch seniorních, navrhnou a vylepí po škole náborové letáky, lákají do projektu skrze sociální sítě a školní online platformy. Pokud to není možné, budete muset juniorní žáky do projektu získat vy. 

4. Připravte seniorní žáky na to, že budou mít celý projekt na starosti

Hodně záleží na tom, jak samostané žáky máte, jakou zkušenost mají s vedením projektů a také s tím, jakou odvahu máte k tomu hodit je do vody a nechat je plavat. V projektu je úvodní část minimálně pěti setkání, během nichž žáky připravíme na leadrshipovou pozici, kterou budou v projektu zastávat. Jedná se o hodiny věnované uvedení do projektu, motivaci, očekávání a obavám zapojených žáků, rozdělení rolí a projektovému plánování, vedení reflexe. Tyto hodiny můžete pro své seniorní žáky vést vy, nebo je částečně či zcela do jejich vedení zapojit

5. Připravte seniorní žáky na to, že mohou nastat neočekávané situace

 Konflikty v projektu, upadající motivace, nestíhání apod. S těmito situacemi žákům pomohou se vyrovnat nepovinné hodiny, které je vhodné do projektu zařadit v případě, že se konkrétní problémy objeví a v době, kdy se objeví. 

6. Připravte si organizační plán, jak budete projekt realizovat

Pokud jsou vaši žáci zvyklí pracovat samostatně, je možné mnohé aktivity svěřit přímo jim, je také možné předávat jim zodpovědnost za vedení aktivit pro ně samé i pro mladší spolužáky postupně. Doporučujeme nechat seniorní žáky odvést minimálně 5 vyučovacích hodin pro své mladší spolužáky  (hledání pamětníka, příprava na rozhovor, vedení rozhovoru, zpracování rozhovoru, příprava výstupů na závěrečnou prezentaci). Inspirovat se můžete vzorovým harmonogramem projektu.

7. Pořiďte si techniku

Seznam potřebné techniky včetně technických parametrů

8. Získejte souhlasy s účastí na projektu

Nemáte-li v rámci své školy s rodiči žáků podepsané generální souhlasy, je nutné získat od nich souhlas s účastí jejich dětí na projektu. Souhlas může udělit i student osobně, zejména je-li plnoletý. Podrobné informace k GDPR najdete na tomto odkazu. I v případě, že generální souhlasy podepsány máte, doporučujeme rodiče o účasti v projektu informovat, např. dopisem.

PUSŤTE SE DO TOHO!