Projektem krok za krokem

Co vše je potřeba zařídit, než se s žáky pustíte do projektu:

1. Zúčastněte se úvodního školení

Projekt se vám líbí a chcete se na něj důkladně připravit? Před ostrým startem, vždy v září a v lednu, pořádáme školení, kde vás naučíme vše, co ke zdárnému zvládnutí projektu potřebujete. Také tam zodpovíme všechny vaše otázky.

Více informací o školení a objednávkový formulář

Využijte také možnosti objednat si webinář v průběhu konání projektu.

2. Zajistěte si finance

Projekt má přislíbené financování z tzv. ŠABLON III. (grantový program MŠMT, jehož příjemcem jsou přímo školy), není ovšem nutné se zapojením do projektu čekat na jejich vyhlášení.

Seznam nákladů na projekt

Zjistěte, zda vaše škola potřebným vybavením již nedisponuje, a zvažte, zda před vyhlášením šablon nedokážete peníze na projekt získat sami jinde.

3. Zvolte formu projektu

Jakým způsobem bude projekt realizován? Zařadíte ho přímo do výuky? Stane se náplní povinně volitelného dějepisného nebo mediálního semináře? Bude mít formu kroužku? Domluvte se s vedením školy.

Důležité je také si stanovit, jak se projekt promítne do rozvrhu. Budete se scházet každý týden na jednu vyučovací hodinu? Jednou za 14 dní na dvě? Budete se projektu intenzivně věnovat během projektového týdne?

4. Stanovte si cíle projektu

Zamyslete se dopředu nad tím, co od projektu jako učitel očekáváte. V čem se vaši žáci zlepší? Které obzory jim chcete rozšířit? Projektová výuka má velký potenciál rozvíjet celou škálu žákovských kompetencí.

Připravili jsme pro vás jednoduchou pomůcku, která vám pomůže ujasnit si, jak na tom vaši žáci jsou (výchozí stav) a kterým směrem je chcete vést. V jednoduchém dotazníku ohodnoťte současný stav žákovských dovedností. V druhém kroku se zamyslete, zda se chcete zaměřit na ty oblasti, v nichž mají žáci největší mezery, nebo máte jiné, vlastní hledisko, které upřednostňujete.

Aktivity v projektu jsou označeny ikonkami dle toho, kterou kompetenci primárně rozvíjejí.  Stanovíte-li si na začátku cíl, snadněji si vyberete, kterou aktivitu k dosažení cíle máte zařadit.

5. Sestavte si projekt na míru

Návod, jak to udělat, a dva vzorové projekty

6. Sestavte dokumentaristické týmy

Ideální počet členů týmu je dva až pět žáků. Nabídněte místo v týmu i žákům, kteří v běžné výuce příliš neexcelují – projektová výuka jim poskytuje příležitost rozvinout jejich potenciál. Různorodé týmy (s členy zaměřenými technicky, umělecky, s vysokou sociální inteligencí, apod.) většinou pracují lépe než homogenní týmy.

7. Pořiďte si techniku

Seznam potřebné techniky včetně technických parametrů

8. Získejte souhlasy rodičů

Nemáte-li v rámci své školy s rodiči žáků podepsané generální souhlasy, je nutné získat od nich souhlas s účastí jejich dětí na projektu. Podrobné informace k GDPR najdete vy i rodiče na tomto odkazu. I v případě, že generální souhlasy podepsány máte, doporučujeme rodiče o účasti v projektu informovat, např. dopisem.

Pusťte se do toho!