Projekt na míru

Projekt je ve své základní verzi zamýšlen na 20 vyučovacích hodin. Lze ho však rozšířit a prohloubit, dokonce tak, aby „vyšel“ na celý školní rok. I v nejkratší, dvacetihodinové verzi však lze připravit velmi různorodé verze projektu.

Vodítkem k sestavení projektu na míru vám může být „Analýza cílů“, která vás může nasměrovat k tomu, které kompetence chcete u svých žáků primárně rozvíjet. Stáhněte si ji zde:

Pomoci vám mohou ikonky kompetencí (VLOŽIT OBRÁZEK!) Na této stránce si z nabídky všech aktivit můžete vyfiltrovat ty, které vámi zvolenou kompetenci rozvíjí. V rozhodování, které aktivity zařadíte, vám může pomoci i odhadovaný čas, který aktivita zabere.

Vzorová základní verze projektu: STÁHNOUT

Vzorová rozšířená verze projektu zaměřená na rozvoj digitální gramotnosti: STÁHNOUT