Harmonogram projektu

„Vyprávěj příběhy pro 8. a 9. ročník“ lze ve své základní verzi zvládnout za 20 vyučovacích hodin, tedy za jedno pololeletí s časovou dotací jedna vyučovací hodina týdně. Je plně v kompetenci učitele, jak si projekt časově uspořádá: zda do projektového týdne, několika projektových dnů během pololetí či se bude s žáky scházet na pravidelné bázi.

Můžete ale také využít rozšiřujících aktivit, jít v tématech více do hloubky a projektu věnovat třeba i celý školní rok.

Výběr konkrétních aktivit, které do projektu zařadíte, je plně na vašem rozhodnutí. Podrobný návod, jak si sestavit projekt na míru, najdete zde. Velmi doporučujeme využít nabídky podpory, kterou Post Bellum účastníkům projektu nabízí. Tato podpora ve formě školení a webinářů je vázaná na konkrétní data, jejichž seznam najdete níže v harmonogramu.

Školní rok 2019/2020

Celý projekt se skládá z 11 tematických bloků, které jdou chronologicky za sebou a obsahují několik aktivit na výběr. Je na vašem uvážení, kolik času na jednotlivých blocích s žáky strávíte, a zda blok vůbec využijete. Pokud ale chcete využít nabídku webináře pro své studenty, musíte svůj harmonogram přizpůsobit daným termínům. Webinář je součástí bloku sedm: Interepretace a souvislosti nahrávky, sestavení příběhu.

Harmonogram