Creative Commons

LICENCE CREATIVE COMMONS

Licence Creative Commons

Vyprávěj příběhy 20. století, jehož autorem je Post Bellum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní .
Vytvořeno na základě tohoto díla: https://vypravej.pametnaroda.cz/
Práva nad rámec této licence jsou popsána zde: https://vypravej.pametnaroda.cz/pravni-ujednani/.