Já a můj svět

Abychom mohli porozumět světu kolem nás, je důležité si uvědomit, kým jsme my, jak jsme se tu ocitli, do jaké rodiny patříme, co máme rádi a neradi, jaké jsou naše silné stránky, čím jsme jedineční. V úvodním bloku žáci si pomocí introspekce, naváděcích otázek a fotografií ze svého raného dětství hlouběji uvědomují, kým jsou, jak se od narození změnili a vytváří svůj autoportrét.

Cíle

 • Žák si díky introspekci uvědomuje, kým je
 • Žák formuluje své silné stránky, vlastnosti, záliby
 • Žák výtvarně pomocí autoportrétu/koláže vyjádří svou osobnost
 • Žák se dozví více o svých spolužácích

Na příště

Aktivity

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Gordický uzel

časová dotace: 15 minut
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • učení

Příběh mého jména

časová dotace: 45 minut

Jméno je důležitou součástí identity každého z nás. V rámci mapování rodinné historie a vlastních kořenů se žáci zároveň zamýšlejí nad tím, kým jsou v rámci rodinného systému a seznamují se s okolnostmi výběru svého jména.

Domácí příprava

Žákům zadejte zeptat se rodičů, jakým způsobem se rozhodovali, jaké jméno jim dát a na příběhy a události s touto volbou spojené.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Kdo jsem? Můj portrét

časová dotace: 45 - 90 minut

Aktivita, díky níž si žáci uvědomují, kým jsou, jaké mají vlastnosti, záliby, co rádi či neradi dělají, čím jsou obklopeni a co tvoří jejich svět.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení