Můj pamětník

Jak dobře znáš svou babičku nebo dědečka? Myslíš, že o nich víš všechno? Ve třetím bloku se žáci věnují hlubšímu poznání svých prarodičů, kladou jim otázky, zjišťují více o jejich dětství a mládí, porovnávají minulost a současnost a píší dopis svému předkovi.

Cíle

 •  Žák získá motivaci mluvit s člověkem starší generace
 • Žáci lépe poznají svoji babičku/dědečka
 • Žáci se vžívá do života vlastní babičky/dědečka.
 • Žáci porovnají vlastní život/dětství s životem/dětstvím svého
 • prarodiče.
 • Žáci porovnává dnešní svět s minulostí.
 • Žáci trénují formu dopisu

Na příště

Aktivity

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Babiččin koláč

Už víš hodně o dětství své babičky, dědečka nebo jiného pamětníka z tvé rodiny. To ale zdaleka není vše! Zjisti, co prožívali, co je trápilo, dělalo jim radost nebo jaké těžkosti museli v životě překonat.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

I moje babička byla mladá? I můj dědeček byl mladý?

časová dotace: 45 minut

Aktivita volně navazuje na předcházející Babičku. Poté, co je žák motivován k tomu, aby se o babičku/dědečka zajímal v přítomnosti, nabídneme mu zamyslet se nad tím, jaký život jeho prarodič vedl v době, kdy mu bylo přibližně stejně jako žákovi.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Babička (nepovinná)

Evokační a motivační aktivita pro zahájení rozhovoru s pamětníkem. Cílem je vzbudit u žáků zájem o rozhovor se starším člověkem (s vlastní babičkou) o jeho životě.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení