Moje rodina, moje kořeny

Proč nosím právě tohle jméno? Kdo jsou moji předkové a odkud pocházejí? Co to je rodokmen? To, kým jsme dnes, vychází z naší minulosti, proto je důležité ji objevovat. Ve druhém bloku se žáci zabývají více do hloubky historií své rodiny, pátrají po svých kořenech a tvoří rodový strom.

Cíle

 • Žáci pátrají po příbězích spojených s volbou jejich jména
 • Žáci trénují formu vyprávění
 • Žák se blíže seznámí s rodinnou historií
 • Žáci si uvědomují rodinnou kontinuitu
 • Žák se zorientuje v rodinných příslušnících a předcích včetně těch již zemřelých
 • Žák se dozví více o historii svého rodokmenu
 • Žák vytvoří rodový strom

Na příště

Aktivity

 • kreativita
 • komunikace
 • učení

Dopis mému předkovi

časová dotace: 45 minut

V rámci mapování rodinné historie je vhodnou doplňkovou aktivitou psaní dopisů předkům či rodinným příslušníkům. Žáci si mohou vybrat, zda se bude jednat o někoho, kdo žije, či o již zemřelého příbuzného. Tato aktivita by měla navazovat na mapování rodinné historie.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Rodový strom

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, kdo tvoří jejich rodinu, blíže se seznamují se svými předky, uvědomují si rodovou kontinuitu a historii. Při tvorbě rodového stromu je nezbytná pomoc rodičů žáků, proto je důležité je předem informovat a vysvětlit jim, co je cílem této aktivity.

Domácí příprava

Žákům rozdáme pracovní listy a jako domácí práci jim uložíme zjistit od rodičů a dalších příbuzných co nejvíce o vlastních předcích a tyto informace do pracovního listu vepsat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Odkud pochází můj rod

časová dotace: 45 minut

Aktivita, díky níž si žáci si uvědomují, odkud pocházejí jejich předci a seznamují se blíže s rodinnou historií. Pomocí mapy České republiky a okolních států vizualizujeme, odkud předkové jednotlivých dětí pochází, což žákům umožní žákům širší pohled na rodinný příběh, lokální historii i hledisko migrace v českém kontexu i zajímavé srovnání s rodinami ostatních spolužáků.

Domácí příprava

Každému žákovi rozdáme malou mapku ČR a jako domácí práci zadáme, aby od rodičů zjistil a do mapky zakreslil, odkud pochází jeho předci.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení