Příprava závěrečné prezentace

Zde nalezente několik aktivit, které mohou pomoci seniorním studentům vést mladší spolužáky k lepším výstupům, zpracováním pamětnického příběhu. Nikoliv jen po technické stránce, ale také obsahové.

Cíle

  • Studenti dokáží ze shromážděného materiálu vytvořit finální smysluplný filmový tvar.

Na příště

  • digi digi
  • iniciativa iniciativa
  • kreativita kreativita
  • komunikace komunikace
  • místní identita místní identita
  • občanství občanství
  • sociální dovednosti sociální dovednosti
  • učení učení