Východiska a motivace

Vyprávěj příběhy pro 3. – 4. ročník SŠ využívá vrstevnického učení, kdy obsah výukových lekcí do značné míry připravují starší studenti pro spolužáky z mladších ročníků. Pomůže jim s tím tento úvodní blok, a samozřejmě také vaše facilitace. V lekci se seznámíte se základy vrstevnického učení a zodpovíte si důležitou otázku: Jak motivovat.

Cíle

 • Studenti jsou ochotni se aktivně zapojit do projektu.
 • Studenty zajímá pohled pamětníků na nedávnou minulost.
 • Studenti rozvíjejí své měkké dovednosti v oblasti leadershipu.

Na příště

Aktivity

 • iniciativa
 • kreativita
 • sociální dovednosti

Úvodní hodina

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Studentský manuál: Moje motivace

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Memes

časová dotace: 45 minut
 • iniciativa
 • komunikace

Studentský manuál: Očekávání a obavy

časová dotace: 45 minut
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení