Práce s nahrávkou

Tato část nabízí aktivity, které pomohou seniorním studentům reflektovat své vlastní zkušenosti s analýzou nahrávek po obsahové i technické stránce tak, aby dokázali nabyté dovednosti zprostředkovat mladším spolužákům.

Cíle

 • Studenti zhodnotí samotný proces natáčení a informace, které se dozvěděli od pamětníka.
 • Studenti dokáží na časové ose zařadit události, které pamětník popisuje.
 • Studenti dokáží posoudit kvalitu záznamu po technické stránce.
 •  Studenti dokáží posoudit kvalitu záznamu po obsahové stránce.
 • Studenti porovnají výpovědi pamětníka s jinými zdroji (rešerše, archiv, výpovědi jiných pamětníků).
 • Studenti vyhledají základní konstrukční prvky příběhu.
 • Studenti vědí, co jsou kauzální otázky a umí je klást.
 • Studenti si vytvoří z nahrávky pamětnických vzpomínek kostru příběhu, který chtějí vyprávět.

Instruktážní videa

Na příště

Aktivity

 • učení

Analýza nahrávky

 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Tvorba scénáře

časová dotace: 90 minut
 • digi
 • kreativita
 • komunikace

Tvorba výstupu

časová dotace: 45 minut
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení