Reflexe

Často se říká, že chyba je prostředek na cestě k učení a růstu. Dodejme, že chyba (či úspěch) musí být reflektovaný. Tato část nabízí aktivity, které pomohou seniorním studentům i jejich mladším spolužákům v projektu reflektovat jeho průběh a uvědomit si vlastní posun či chyby.

Cíle

 • studenti dokáží reflektovat vlastní posun, úspěchy a chyby v projektu, včetně rozvoje měkkých dovedností.

Na příště

Aktivity

 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná evaluace

časová dotace: 45 minut
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení