Strategické plánování

Tato hodina pomůže studentům definovat role, které v projektu budou zastávat, a
jejich náplň. Budou přemýšlet, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Nastaví si
také rozhodovací procesy v týmu.

Cíle

 • Studenti pojmenují jednotlivé části projektu, včetně podoby výstupu,
  kterého chtějí dosáhnout.
 • Studenti pojmenují činnosti / pracovní role, které jsou potřeba k úspěšnému dokončení projektu.
 • Studenti specifikují znalosti a dovednosti potřebné pro projekt,
  které skupině chybějí.
 • Studenti pojmenují činnosti / pracovní role, které mohou a chtějí vykonávat v projektu.
 • Studenti dokážou vlastními slovy popsat, proč se chtějí projektu zúčastnit.

Na příště

Aktivity

 • iniciativa
 • kreativita
 • učení

Studentský manuál: Plánování projektu

časová dotace: 45 minut
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení