Závěrečná prezentace

V tomto bloku studenti pomáhají mladším spolužákům prezentovat hotový výstup v rámci třídy, školy, rodičům, pamětníkovi, veřejnosti. Forma prezentace je volitelná podle okolností, místa konání, publika atd. ale i ambicí studentů – lze ji pojmout komorně (tým studentů, rodiče, pamětník a jeho příbuzní), v rámci školní akce či třeba přičlenit k některé tématicky podobné akci pro širokou veřejnost (oslava v obci, výročí atp.). Naleznete zde aktivity, které pomáhají mladším spolužákům překonat potíže typické pro první prezentace.

Cíle

 • Studenti dokáží zorganizovat prezentaci pamětnického příběhu, který natočili

Na příště

Aktivity

 • iniciativa

Organizace závěrečné prezentace

časová dotace: 45 minut
 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Závěrečná prezentace

časová dotace: 45 minut
 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení