Tým hledá pamětníka

Tento blok je věnován analýze silných a slabých stránek, zájmů, zkušeností a preferencí jednotlivých studentů, teambuildingovým aktivitám a aktivitám na spolupráci a stmelení týmu. Na základě toho si studenti rozdělí role a úkoly ve skupině a vytvoří konkrétní plán jednotlivých kroků, z nichž tím prvním je nalezení pamětníka.

Cíle

 • Studenti dokáží pojmenovat jednotlivé kroky,  vedoucí k cílovému výstupu projektu – filmu o pamětníkovi.
 • Studenti pojmenují schopnosti a dovednosti, které jsou třeba pro realizaci cílového výstupu.
 • Studenti si na základě svých silných a slabých stránek, zkušeností a zájmových preferencí rozdělí role v týmu.
 • Studenti vědí, jak postupovat při hledání pamětníka a kde po něm pátrat.
 • Studenti aktivně vyhledají pamětníka ve svém okolí.

Na příště

Aktivity

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Rozdělení rolí

Pro studenty středních škol je důležité si uvědomit nejen různé role potřebné pro zdárné dokončení projektu, ale také to, že jejich role se v průběhu projektu může měnit. V této aktivitě si studenti vyzkouší různé role, které budou v projektu potřeba k jeho zdárné realizaci. Budou přemýšlet, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Hodina je vhodná zejména pro podporu týmové spolupráce a plánování.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak a kde najít pamětníka

Aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Nedostatek tužek

Jednoduchá teambuildingová aktivita na vzájemné naladění studentů ve dvojicích – kreslení ve dvojicích jednou tužkou bez mluvení.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Obracení plachty

Jednoduchá teambuildingová aktivita na rozehřátí a vzájemné naladění studentů ve skupině.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Stavba věže

Teambuildingová aktivita na spolupráci studentů ve skupinkách – stavba co nejvyšší věže z novin na čas pouze za pomoci lepící pásky.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení