Příprava na vedení rozhovoru s pamětníkem

Jak se připravit na rozhovor s pamětníkem, na co se zaměřit, jaké pokládat otázky a jak reagovat v případě, že rozhovor z nejrůznějších důvodů vázne.

Cíle

 • Studenti dokáží naslouchat druhým
 • Studenti dokáží předem připravit naformulovat okruhy otázek pro pamětníka
 • Studenti se umí zeptat na to, co je zajímá a klást doplňující otázky
 • Studenti umí klást otevřené otázky
 • Studenti znají typické začátečnické chyby, které mohou v průběhu rozhovoru nastat a vědí, jak se jich vyvarovat

Instruktážní videa

Vedení rozhovoru s pamětníkem

Na příště

Aktivity

 • kreativita
 • učení

Najdi chybu

Práce s pamětníkem vyžaduje určité dovednosti, pohotovost a také empatii a asertivitu. Studenti, zejména ti, kteří ještě neměli možnost si nahrávání pamětníka vyzkoušet, se často dopouštějí drobných prohřešků a typických chyb. Cílem této aktivity je studenty na tyto nedostatky připravit zážitkovou formou v bezpečném prostředí. Hodinu lze vhodně doplnit či propojit s aktivitou Vedení rozhovoru.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení