Úvodní motivačně-informační blok

V úvodním bloku se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu pamětnického příběhu Luboše Jednorožce a jeho filmového ztvárnění. Součástí tohoto bloku je také představení metody orální historie a portálu Paměť národa. Studenti si zkusí sami vytvořit příběh metodou psaného storytellingu, který vychází z příběhu pamětníka, čímž trénují tvůrčí psaní a dovednost fabulace příběhu.

Cíle

 • Studenti jsou ochotni se aktivně zapojit do projektu.
 • Studenty zajímá pohled pamětníků na nedávnou minulost.
 • Studenti se seznámí s metodou orální historie, portálem Paměť národa a konkrétním pamětnickým příběhem Luboše Jednorožce.
 • Studenti trénují dovednost psaní, tvoření a vyprávění příběhu.

Na příště

Aktivity

 • digi
 • komunikace
 • učení

Storytelling

Evokační aktivita k tématu orální historie a pamětnický příběh. Na základě nedokončených vět si studenti vyzkouší fabulaci příběhu.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Příběh Luboše Jednorožce

V aktivitě příběh Luboše Jednorožce se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu konkrétního pamětnického příběhu a jeho filmového ztvárnění. Součástí je také zasazení individuálního osudu do dějinného kontextu, představení metody orální historie a portálu Paměť národa.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení