Historie a paměť

V tomto bloku se studenti zamýšlí nad tím, jak funguje paměť, kdo je to pamětník a jakou roli hrají vzpomínky pamětníků jako historický pramen. Pracují s koncepcí „velké“ historie ( tj. oficiálně tradované a přijímané, popř. historie kolektivní) a „malé“ historie (osobní, rodinné) zkouší zasadit individuální osudy pamětníka do širšího dějinného kontextu.

Cíle

 • Studenti chápou nespolehlivost a selektivnost lidské paměti.
 • Studenti rozumí tomu, proč je důležité uchovávat osobní vzpomínky pamětníků a v čem je jejich nezastupitelnost.
 • Studenti chápou, že každý pamětník vkládá do svého vyprávění osobní interpretaci, postoje a hodnoty, které jsou mu vlastní.
 • Studenti rozumí tomu, proč je důležité zasadit vzpomínky pamětníků do historického kontextu.
 • Studenti dokáží rozlišit zásadní historické události 20. století podle jejich významu a dopadu (kauzalita, příčiny a důsledky).

Na příště

Aktivity

 • občanství
 • učení

Historie malá a velká

Aktivita si klade za cíl ukázat studentům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s tzv. historií „velkou“, tedy tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou např. v učebnicích dějepisu. Zatímco historie malá s sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouto k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká se snaží o neutrální pojetí.
Aktivita dále učí studenty přemýšlet o tom, jak vzniká velká historie, a motivuje je k tomu, aby pátrali, jaký vliv měly velké dějiny na jejich rodiny.
Aktivitu si můžete upravit podle svých potřeb a požadavků.

 • sociální dovednosti
 • učení

Paměť a vzpomínky

Aktivita slouží k uvědomění si fenoménu fungování epizodické paměti a vzpomínek obecně, propojuje zkušenost rozdílných vzpomínek studentů s metodou orální historie, která má své klady a zápory a slouží jako odrazový můstek k přípravě na natáčení pamětnického vyprávění.

 • digi
 • občanství
 • učení

Paměť v digitálním věku

Jak funguje individuální a kolektivní paměť? Co je to kolektivní amnézie a jaký je vliv totalitní společnosti na kolektivní zapomínání? Jaké máme historické prameny? Je historickým pramenem i osobní vzpomínka pamětníků? A jak se dnes historické prameny uchovávají?

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení