Tvorba videoreportáže - postprodukce a dramaturgie

V tomto bloku se studenti věnují tvorbě výstupu, kterým je video o délce pěti minut, které ztvárňuje vybrané aspekty života pamětníka. při vlastní tvorbě bude studentům nápomocný videotutoriál Postprodukce a dramaturgie, které je blíže seznámí s tím, jaké výrazové prostředky jsou při zpracování videa k dispozici a jak jejich použití ovlivní výsledný filmový tvar.

Cíle

 • Studenti se na základě tutoriálu seznámí se střihačským programem a jeho obsluhou.
 • Studenti chápou, že střih je významným dramaturgickým nástrojem a zásadně ovlivňuje výslednou podobu a vyznění filmového tvaru.
 • Studenti jsou na základě videotutoriálu schopni pracovat se střihačským programem a sestříhat do finální podoby natočený video-materiál.
 • Studenti tvoří výstup, kterým je pětiminutové video zobrazující pamětnický příběh.
 • Studenti jsou schopni si práci rozdělit, podle dohody pracovat jednotlivě, ve dvojicích či týmech  a práci na výstupu také dokončit.
 • Studenti pomocí digitalizovaných fotografií, literatury, internetových zdrojů či archivních dokumentů zasadí příběh pamětníka do kontextu novodobých dějin.
 • Studenti dokáží ze shromážděného materiálu vytvořit finální smysluplný filmový tvar.

Instruktážní videa

Na příště

Aktivity

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení