Historický kontext a reflexe rodinné historie

V tomto bloku ukážete žákům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s historií tzv. „velkou“, tj. tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou třeba v učebnicích dějepisu. Zatímco historie tzv. malá sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouta k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká bývá tohoto prosta.

Žáci se také zamýšlí nad tím, kdo je pamětník a proč je důležité znát osobní vyprávění těch, kteří prožili určitý časový úsek. Zároveň se seznamují s tím, jak funguje paměť a že každou vzpomínku je nutné zasadit do dějinného kontextu.

Cíle

 • Žáci umí vyjmenovat několik zásadních událostí z dějin českých zemí ve 20. století a z rodinné historie zařadit je na časovou osu.
 • Žáci dokáží svými slovy objasnit, jak zásadní události dějiny 20. století ovlivnily jejich rodiny.
 • Žáci dokáží rozlišit historické události podle jejich významu a dopadu (určení příčin a následků, kontinuity a změny).
 • Žáci rozumí tomu, proč je důležité znát osobní vyprávění lidí, kteří prožili určitý historický úsek.
 • Žáci vědí, že každý pamětník vkládá do svého vyprávění osobní interpretaci, postoje a hodnoty, které jsou mu vlastní.
 • Žáci rozumí tomu, proč je potřeba výpovědi pamětníků kriticky hodnotit a zasazovat do kontextu.
 • Žáci vidí, že paměť funguje selektivním způsobem.

Na příště

Zamyslete se, podle čeho byste chtěli hledat pamětníka – znáte někoho zajímavého ve svém okolí, ve své rodině? Kde můžeme hledat?

Rozdejte žákům seznam doporučené literatury a dokumentů (včetně komiksů), ze kterého budou moci čerpat během přípravy na rozhovor s konkrétním pamětníkem.

Doma ať si žáci projdou historické Sutori, a případně se podívají na animované filmy z produkce Post Bellum, vzpomínky z vybraného tématu z My jsme to nevzdali.

Doma ať si také vyplní pracovní list Kdo je pamětník.

Aktivity

Proti zdi

časová dotace: 10 minut

Aktivita vychází z metody Divadla utlačovaných (Divadlo fórum), která se zabývá řešením sociálních konfliktů a podporuje občanský aktivismus. Je určena pokročilejším žákům. Navazuje na aktivitu
Za jeden provaz II. Slouží k naladění žáků na setkání s pamětníkem, v jehož životním příběhu hrálo roli aktivní občanství, za které byl zpravidla režimem pronásledován a trestán.

 • digi
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Historie malá a velká

časová dotace: 2 x 45 až 3 x 45 minut (v závislosti na vyspělosti žáků a počtu aktivit, které do hodiny zahrnete). Ideálně v bloku.

Aktivita si klade za cíl ukázat žákům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s historií tzv. „velkou“, tj. tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou třeba v učebnicích dějepisu. Zatímco historie tzv. malá sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouta k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká bývá tohoto prosta.

 • digi
 • místní identita
 • učení

Historické Sutori a My jsme to nevzdali

Interaktivní nástroj k seznámení se s významnými milníky moderních dějin.

 • iniciativa
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Kdo je pamětník

časová dotace: 45 min + 45 min na vyplnění pracovního listu

Aktivita vede žáky k zamyšlení nad tím, kdo je pamětník, jak funguje paměť, zda a proč je důležité uchovávat osobní vzpomínky účastníků historických událostí, zachycovat vzpomínky na každodennost i významné historické milníky a proč je potřeba osobní vzpomínky podrobovat rozboru.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení