Prezentace pamětnického příběhu

V tomto bloku, kdy je již výstup žákovského projektu hotov, se žáci pod vedením pedagoga zaměří na přípravu závěrečné prezentace, při které příběh představí spolužákům, rodičům, pamětníkovi a jeho příbuzným, škole, veřejnosti. Formu si volí sami na základě dosavadních zkušeností v místě a podílejí se na přípravě prezentace.

Cíle

 • Žáci se podílejí na produkci prezentace pamětnického příběhu, který vytvořili.
 • Žáci promýšlejí, jakou formou příběh prezentovat.
 • Žáci si ve spolupráci s pedagogem vybírají a organizují prostory, pozvánky a další.

Na příště

Formu a způsob prezentace si můžete připravit během výukové jednotky projektu ve škole, s přípravou bude ale více práce a je dobré počítat s domácí přípravou.

Aktivity

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace příběhu pamětníka

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti

Prezentace pamětnického příběhu

časová dotace: 30–45 minut

Pomocí instruktážního videa se žáci připravují na veřejnou prezentaci svého pamětnického příběhu.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení