Paměť a role v týmu

V rámci projektu pracujeme s pamětí: pamětí jednotlivce, pamětí skupinovou, pamětí národa. Paměť je však velmi vrtkavá. Tato aktivita představí možnosti a omezení paměti. Žáci si uvědomí úskalí věrohodnosti pamětnického vyprávění a potřebu zasadit vzpomínku do souvislostí.

Zaměřit se v tomto bloku můžete také na aktivní rozdělení rolí v týmu pomocí připravené aktivity.

Cíle

 • Žáci dokážou vlastními slovy objasnit úskalí věrohodnosti pamětnického vyprávění.
 • Žáci dokážou zdůvodnit, proč je nutné zasadit vzpomínku do souvislostí a interpretovat ji.
 • Žáci dokáží vysvětlit, proč je potřeba zachytit vyprávění pamětníka audiovizuálně.
 • Žáci pojmenují jednotlivé části projektu, včetně výstupu.
 • Žáci pojmenují činnosti/pracovní role, které jsou potřeba k úspěšnému dokončení projektu.
 • Žáci specifikují znalosti a dovednosti potřebné pro projekt, které skupině chybí.
 • Žáci pojmenují činnosti/pracovní role, které mohou a chtějí vykonávat v projektu.
 • Žáci vytvoří základní organizační schéma projektového týmu.
 • Žáci dokáží vlastními slovy popsat, proč se chtějí projektu zúčastnit.

Na příště

Zadejte žákům, ať nahrají na mobil rozhovor se členem jeho rodiny; mohou se ptát, jak zažíval významnou historickou událost nebo na zajímavý okamžik z jeho života.

Aktivity

 • iniciativa
 • sociální dovednosti
 • učení

Hrátky s pamětí

časová dotace: 45 minut

V rámci projektu pracujeme s pamětí: pamětí jednotlivce, pamětí skupinovou, pamětí národa. Paměť je však velmi vrtkavá. Tato aktivita představí možnosti a omezení paměti. Žáci si uvědomí úskalí věrohodnosti pamětnického vyprávění a potřebu zasadit vzpomínku do souvislostí.

 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Role v týmu

časová dotace: v krátké verzi 1 x 90 minut, lze 2 x 45 minut v rámci jednoho bloku

Tato aktivita nabízí žákům zažít projekt v malém. Žáci si vyzkouší různé role, které budou v projektu potřeba. Přemýšlí, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Aktivita je vhodná zejména pro podporu týmové spolupráce a plánování.

Na konci aktivity se skupina může dohodnout, kdo jaké práce v týmu bude vykonávat a kdo si vezme na starosti koordinaci jednotlivých typů činností. Případně to může být obsahem dalších schůzek.

 • digi
 • občanství
 • učení

Paměť v digitálním věku

Jak funguje individuální a kolektivní paměť? Co je to kolektivní amnézie a jaký je vliv totalitní společnosti na kolektivní zapomínání? Jaké máme historické prameny? Je historickým pramenem i osobní vzpomínka pamětníků? A jak se dnes historické prameny uchovávají?

 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Oživlé fotografie (výtvarné zpracování)

časová dotace: 45–90 minut

Cílem aktivity „oživlé fotografie“ je přiblížit žákům pamětníkovu dobu, popřípadě konkrétní událost, kterou zažil. Žáci vstupují do dobové fotografie a zkoumají ji zevnitř pomocí výtvarné techniky koláže.

Každá fotografie má svou atmosféru, kromě informací zachycuje i náladu a emoce, které pomáhají přiblížit danou událost, dobu či místo.

 • komunikace
 • občanství
 • sociální dovednosti

Oživlé fotografie (dramatické zpracování)

časová dotace: 30–45 minut

Cílem aktivity „oživlé fotografie“ je přiblížit žákům pamětníkovu dobu, popřípadě konkrétní událost, kterou zažil. Žáci vstupují do dobové fotografie a zkoumají ji zevnitř pomocí dramatické techniky živého obrazu.

Každá fotografie má svou atmosféru, kromě informací zachycuje i náladu a emoce, které pomáhají přiblížit danou událost, dobu či místo.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení