Jak vyprávět příběh

V tomto bloku sestavují žáci z nahrávky, kterou pořídili s pamětníkem, příběh – soustředí se na významné momenty z pamětníkova života, kladou si otázky, na které hledají odpovědi. Součástí práce v bloku je instruktážní video a webinář, který žákům při jejich práci velmi pomůže.

Cíle

 • Žáci vyhledají základní konstrukční prvky příběhu.
 • Žáci vědí, co jsou kauzální otázky a umí je klást.
 • Žáci používají při sestavování příběhu časovou osu.
 • Žáci z nahrávky pamětnických vzpomínek sestaví příběh, který chtějí
  vyprávět.

Instruktážní videa

Jak vyprávět příběh

Na příště

Na příště si připravte medailónek pamětníka na jednu stránku, který budete potřebovat pro webinář.

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak vyprávět příběh

Instruktážní video společně s metodickým a pracovním listem pomůže žákům utřídit si důležité mezníky v příběhu jejich pamětníka a vložit je do příběhové linky.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení