Uvedení do projektu, proč se zabývat vyprávěním pamětníků

V úvodním bloku seznámíte žáky s projektem, jeho cíli, průběhem. Jde o motivačně-informační blok.

Jaký je vztah mezi tzv. velkou (obecnou) a malou (osobní/rodinnou) historií?
Kdo je pamětník a proč je důležité uchovávat vzpomínky, „velké“ versus osobní dějiny?
Jaké byly významné momenty československých dějin ve 20. století?
Jak se dějiny promítly do rodinné historie žáků?
Jak si rozdělit role v týmu.

Cíle

 • Žáci jsou ochotní se aktivně zapojit do projektu (hledání fotografií, pamětníků)
 • Žáci tvoří vlastní otázky týkající se nedávné minulosti
 • Žáky zajímá pohled pamětníků na nedávnou minulost
 • Žáci chápou, co je smyslem projektu – zachytit příběh pamětníka/pohled pamětníka na nedávnou minulost

Na příště

Vyhledejte si doma v rodinných albech fotografii, zjistěte si informace o člověku, který je na ní zachycen, seznamte se v hrubých rysech s jeho/jejím životaběhem.

Připravte si fotografii na příští blok, základní životní údaje (narození – úmrtí, místo narození a kde dotyčný žil, jaké měl povolání apod.).

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Příběh Luboše Jednorožce

časová dotace: 20 - 30 minut

Aktivita seznamuje žáky s cíli projektu a motivuje je k zapojení. Žáci zhlédnou krátký animovaný dokument založený na pamětnickém vyprávění a hledají společně s učitelem odpovědi na otázky po smyslu poznávání moderních dějin. Proč je účelné propojovat formální a neformální vzdělávání a k čemu jsou rozhovory s pamětníky?

 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Fotografický brainstorming

časová dotace: 20-30 minut

Aktivitu lze použít jako evokaci v úvodních fázích projektu. Cílem je prostřednictvím historických fotografií probudit u žáků zájem o nedávnou historii, včetně rodinné. Navázat lze diskuzí, zda neznají v rodině či v okolí nějakého pamětníka se zajímavým příběhem a obecně, jak pamětníky hledat a oslovovat.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení