Analýza nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné s žáky provést reflexi. Doporučujeme tuto reflexi zařadit na nejbližší možné setkání, dokud mají žáci zážitek čerstvě v paměti. Je vhodné nechat žákům dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů. Teprve poté je možné se s žáky zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání žáků, zda odpovědi žákům přinesly nový pohled na sledovanou událost/historický fenomén. Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

Cíle

 • Žáci dokáží vlastními slovy popsat své pocity z nahrávání.
 • Žáci dokáží vlastními slovy popsat, jak si myslí, že nahrávání pociťoval pamětník.
 • Žáci dokáží na časové ose zařadit situaci/událost, kterou pamětník popisuje.
 • Žáci dokáží vlastními slovy objasnit chování pamětníka v určité situaci.
 • Žáci dokáží posoudit kvalitu záznamu po technické stránce.
 • Žáci dokáží posoudit kvalitu záznamu po věcné stránce.
 • Žáci porovnají výpovědi pamětníka s jinými zdroji (jiný pamětník, učebnice).
 • Žáci dokáží případné rozpory ve výpovědi pamětníka uvést do historických souvislostí.

Na příště

Aktivity

 • digi
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Zhodnocení nahrávky

časová dotace: 45–60 minut

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné s žáky provést reflexi. Doporučujeme tuto reflexi zařadit na nejbližší možné setkání, dokud mají žáci zážitek čerstvě v paměti. Je vhodné nechat žákům dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů. Teprve poté je možné se s žáky zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání žáků, zda odpovědi žákům přinesly nový pohled na sledovanou událost/historický fenomén. Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení