Návštěva archivu a příprava na ni

V tomto bloku se připravíte se svými žáky na návštěvu archivu, objednáte si v archivu, co byste k příběhu svého pamětníka potřebovali a v rámci aktivity si vyzkoušíte, jak se na bádání v archivu připravit.

Cíle

 • Žáci rozumí tomu, k čemu jsou archivy.
 • Žáci znají strukturu archivu v ČR.
 • Žáci jsou připraveni na to, jak se v archivu orientovat a co v něm mohou najít.

Na příště

Aktivity

 • digi
 • učení

Interpretace historických dokumentů (práce s chybou)

časová dotace: 15–20 minut

V projektu se setkáte pravděpodobně s dokumenty týkajícími se vašeho pamětníka a s dobovými archiváliemi. Tyto dokumenty je potřeba nejen pročíst, ale především interpretovat, tj. zamyslet se nad dobou jejich vzniku a společenských kontextem, kdo byl jejich autorem, za jakým účelem byly vytvořeny, zda v nich mohou být záměrné i nezáměrné chyby. Jaké jsou typy pramenů? O čem pramen vypovídá?

 • digi
 • učení

Interpretace historických dokumentů (historické souvislosti)

časová dotace: 15–20 minut

V projektu se setkáte pravděpodobně s dokumenty týkajícími se vašeho pamětníka a s dobovými archiváliemi. Tyto dokumenty je potřeba nejen pročíst, ale především interpretovat, tj. zamyslet se nad dobou jejich vzniku a společenských kontextem, kdo byl jejich autorem, za jakým účelem byly vytvořeny, zda v nich mohou být záměrné i nezáměrné chyby. Jaké jsou typy pramenů? O čem pramen vypovídá?

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • sociální dovednosti
 • učení

Badatel v archivu

časová dotace: 30 minut, v případě doprovodné aktivity 45 minut

Aktivita přiblíží žákům, co jsou archivy, k čemu je možné je využít, jak se v nich orientovat a jak se na návštěvu archivu připravit.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení