Příprava na rozhovor s pamětníkem

V bloku věnovaném přípravě na rozhovor s pamětníkem se žáci učí, jak položit otázku, na co se ptát a jakým způsobem, co je potřeba pro nahrávání připravit, jaké formuláře musí mít s sebou.

V práci s videem se učí, jaké obtížné situace mohou při natáčení pamětníka nastat a jak s nimi pracovat.

Cíle

 • Žáci se umí zeptat na to, co je zajímá.
 • Žáci si procvičují naslouchání druhým.
 • Žáci dokáží vyjmenovat typické chyby při kladení otázek a uvedou, jak se ptát lépe.
 • Žáci dokáží vyjmenovat typické začátečnické chyby týkající se technické stránky nahrávání a uvedou, jak se jim vyhnout.
 • Žáci dokáží vyjmenovat typické obtížné situace, které mohou nastat při rozhovoru a uvedou, jak se jim vyhnout.

Instruktážní videa

Vedení rozhovoru s pamětníkem

Na příště

Aktivity

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • občanství
 • sociální dovednosti

Vedení rozhovoru s pamětníkem

časová dotace: 30 minut

Aktivita „Vedení rozhovoru s pamětníkem“ využívá stejnojmenné video a pracovní list. Video má podobu čtyř audionahrávek doplněných fotografiemi pamětníků či tazatelů. Cílem aktivity je připravit žáky na situace, ke kterým při může při natáčení pamětníka dojít. V každé z nahrávek je zohledněna určitá situace a cílem videa a pracovního listu je přijít společně se žáky na její důvody a řešení.

 • komunikace
 • občanství
 • sociální dovednosti

Na co se ptát pamětníka

časová dotace: 45 minut

Aktivita před setkáním s pamětníkem. Žáci si vyzkouší, jaké otázky při rozhovoru fungují, jak lze nemluvného pamětníka rozpovídat, zjistí, co je při povídání s pamětníkem zajímá a rozhodnou se, na co se ho chtějí zeptat.

 • sociální dovednosti

Za jeden provaz

časová dotace: 5–10 minut

Jednoduché aktivity na rozehřátí a vzájemné naladění žáků ve skupině. Pro pokročilejší hráče. Dvě varianty (dle metodických listů).

 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Tichá pošta

časová dotace: 20 minut

Žáci mohou očekávat, že natáčením pamětníků získají nezkreslený obraz historické události. Proto je dobré a vhodné v úvodních fázích projektu tato očekávání žáků korigovat a seznámit je s různými formami zkreslení, ke kterým dochází při vzpomínání nebo reprodukování pamětnického vyprávění. Tuto aktivitu lze vhodně kombinovat s aktivitou „Hrátky s pamětí“.

 • digi
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Najdi chybu

časová dotace: 90 minut

Práce s pamětníkem vyžaduje určité dovednosti, pohotovost a také empatii a asertivitu. Žáci, zejména ti mladší, kteří ještě neměli možnost si nahrávání pamětníka vyzkoušet, se často dopouštějí drobných prohřešků a typických chyb. Cílem této aktivity je žáky na tyto nedostatky připravit zážitkovou formou v bezpečném prostředí. Hodinu lze vhodně doplnit či propojit s aktivitou Vedení rozhovoru.

 • digi digi
 • iniciativa iniciativa
 • kreativita kreativita
 • komunikace komunikace
 • místní identita místní identita
 • občanství občanství
 • sociální dovednosti sociální dovednosti
 • učení učení