Přehled aktivit – občanství

Úvodní motivačně-informační blok

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Příběh Luboše Jednorožce

V aktivitě příběh Luboše Jednorožce se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu konkrétního pamětnického příběhu a jeho filmového ztvárnění. Součástí je také zasazení individuálního osudu do dějinného kontextu, představení metody orální historie a portálu Paměť národa.

Historie a paměť

 • občanství
 • učení

Historie malá a velká

Aktivita si klade za cíl ukázat studentům, jak lze propojit historii „malou“ (nebo také rodinnou, tradovanou, osobní) s tzv. historií „velkou“, tedy tou zpravidla oficiální, obecně přijímanou, prezentovanou např. v učebnicích dějepisu. Zatímco historie malá s sebou často nese silný osobní náboj, emotivní pouto k členům rodiny a jejich prožitkům, historie velká se snaží o neutrální pojetí.
Aktivita dále učí studenty přemýšlet o tom, jak vzniká velká historie, a motivuje je k tomu, aby pátrali, jaký vliv měly velké dějiny na jejich rodiny.
Aktivitu si můžete upravit podle svých potřeb a požadavků.

 • digi
 • občanství
 • učení

Paměť v digitálním věku

Jak funguje individuální a kolektivní paměť? Co je to kolektivní amnézie a jaký je vliv totalitní společnosti na kolektivní zapomínání? Jaké máme historické prameny? Je historickým pramenem i osobní vzpomínka pamětníků? A jak se dnes historické prameny uchovávají?

Tým hledá pamětníka

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak a kde najít pamětníka

Aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat.

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

Prezentace příběhu pamětníka

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace pamětnického příběhu