Přehled aktivit – komunikace

Úvodní motivačně-informační blok

 • digi
 • komunikace
 • učení

Storytelling

Evokační aktivita k tématu orální historie a pamětnický příběh. Na základě nedokončených vět si studenti vyzkouší fabulaci příběhu.

 • iniciativa
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • učení

Příběh Luboše Jednorožce

V aktivitě příběh Luboše Jednorožce se studenti seznámí s průběhem a cílem projektu na příkladu konkrétního pamětnického příběhu a jeho filmového ztvárnění. Součástí je také zasazení individuálního osudu do dějinného kontextu, představení metody orální historie a portálu Paměť národa.

Tým hledá pamětníka

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Rozdělení rolí

Pro studenty středních škol je důležité si uvědomit nejen různé role potřebné pro zdárné dokončení projektu, ale také to, že jejich role se v průběhu projektu může měnit. V této aktivitě si studenti vyzkouší různé role, které budou v projektu potřeba k jeho zdárné realizaci. Budou přemýšlet, jaké znalosti a dovednosti ve skupině chybí. Hodina je vhodná zejména pro podporu týmové spolupráce a plánování.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak a kde najít pamětníka

Aktivita slouží k uvědomění si možností, jaké mají studenti při hledání a výběru pamětníka, jehož příběh chtějí natočit na kameru a filmově zpracovat.

 • iniciativa
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Nedostatek tužek

Jednoduchá teambuildingová aktivita na vzájemné naladění studentů ve dvojicích – kreslení ve dvojicích jednou tužkou bez mluvení.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Obracení plachty

Jednoduchá teambuildingová aktivita na rozehřátí a vzájemné naladění studentů ve skupině.

 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • sociální dovednosti

Stavba věže

Teambuildingová aktivita na spolupráci studentů ve skupinkách – stavba co nejvyšší věže z novin na čas pouze za pomoci lepící pásky.

Příprava na vedení rozhovoru s pamětníkem

Technická příprava na natáčení

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Jak natočit pamětníka na kameru

Krátký film z dílny Post Bellum obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum.

 • digi
 • komunikace
 • sociální dovednosti
 • učení

Jak natočit pamětníka – technická část

Krátké instruktážní video obsahuje kapitoly o zvuku, světle, nastavení kamery, střihu i vytváření výsledné reportáže. Využít můžete také další video z produkce Post Bellum nazvané Jak natočit pamětníka na kameru, které je ke stažení zde.

Jak vyprávět příběh – reflexe rozhovoru s pamětníkem a jeho zpracování

 • digi
 • iniciativa
 • komunikace
 • učení

Zhodnocení nahrávky

Po pořízení nahrávky rozhovoru s pamětníkem je vhodné provést se studenty
reflexi a nechat jim dostatek prostoru pro vyjádření vlastních emocí a pocitů.
Teprve poté je možné se se studenty zamyslet nad tím, jak rozhovor probíhal, jak ho
vnímal pamětník, zda odpovědi pamětníka naplnily očekávání studentů, zda odpovědi
studentům přinesly nový pohled na sledovanou událost či historický fenomén.
Až pak je možné zkoumat, zda nejsou v odpovědích rozpory, jak by bylo možné
odpovědi ověřit a nakolik lze výpověď použít jako historický pramen.

Webinář

Prezentace příběhu pamětníka

 • digi
 • iniciativa
 • kreativita
 • komunikace
 • místní identita
 • občanství
 • sociální dovednosti
 • učení

Prezentace pamětnického příběhu